Fotograf: Viggo Hjort Kohberg

Camino Haderslev Næs forløber langs natursti, asfalterede stier, markveje, grusveje og små landeveje. Kun på meget få og korte strækninger forløber ruten langs hovedvej. Det er muligt med kun få undtagelser også at cykle hele ruten.  

Ruten binder de to kirker i Haderslev Domsogn sammen med de syv landsbykirker på Haderslev Næs via en ca. 106 km lang rute, der altid vælger den skønneste og mest interessante vej gennem egnens landskaber.  

Der er flere overnatningsmuligheder langs ruten – såvel gratis udendørs i shelter som betalt under tag – og der arbejdes på endnu flere. Der er også flere spisesteder og indkøbsmuligheder undervejs. Planlæg din vandring her på caminohaderslev.dk.

  

Rutens tilblivelse

I august 2013 – samtidigt med at Øsby og Omegns Beboerforening stiftedes – præsenteredes i Øsby-Hallen en idé, der skulle skabe flere rekreative muligheder for Næssets beboere og turister.  

Idéen var at skabe en vandrerute. Kort tid efter samledes en lille gruppe interesserede fra Øsby og omegn for at brainstorme på idéen: Skulle ruten etableres på eksisterende veje og stier, eller skulle man gå efter at anlægge helt nye stiforløb? Skulle det være et stinetværk eller snarere en rute fra A til B? Og ja, hvor var A og B i så fald?  

Ønsket var, at ruten skulle vælge den skønneste og mest interessante vej gennem egnens landskaber. Vi ville fortælle en historie til vores gæster – og til os selv – med den nye vandrerute. Den skulle lede os forbi og få os til at opdage skattene i vores omgivende natur og kultur. Undervejs skulle man derfor kunne lære om, hvad for biotoper man gik gennem, og for hvilke dyrearter de var bolig, samt hvorfor vejen, man gik på, hed, som den gjorde, eller hvorfor man dog havde bygget kirken lige netop der – og hvorfor så stor. 

Snart opstod tanken om at lade kirkerne være fikspunkter på ruten. For det var jo også som sådanne, at de var byggede. Nogen i gruppen havde erfaringer fra caminoen i Spanien og var inspirerede heraf. Andre var historisk interesserede og huskede de gamle kirkestier, som fra de små landsbyer ledte ind til kirkebyerne. Mon ikke vi kunne få det her til at ringe sammen? Herefter gik det slag i slag og bekræftede, at jo, det her kunne godt ringe sammen! Ruten skulle fokusere på flere spor afhængigt af, hvad der var den vandrendes interesse: Motion, natur/biologi, spiritualitet/pilgrimsvandring, kultur/historie. Og så skulle den frem for alt være et græsrodsprojekt, der skabte medborgerskab i vores nærområde. 

Vi præsenterede vores tanker for beboerforeninger i nabosognene, som med begejstring – til vores begejstring – straks greb bolden og gik i kast med at fastlægge ruten hen til og videre fra deres kirke – samt i kast med at grave historier og oplysninger frem til at knytte til deres del af ruten.  

Samtidig opstod der opmærksomhed omkring projektet i pressen, kommunen og stiftet. Den store interesse, vi siden da har oplevet, bestyrker os i, at vores lille vandre-omvej på Næsset repræsenterer et tiltrængt alternativ til de turbo-genveje, alting i vores tid farter af sted ad. 

Vi har nu dannet en forening, Klub Camino Haderslev Næs til at samle kræfterne og støtten fra alle interesserede i at vedligeholde og videreudvikle ruten. Klubben bærer projektet videre som et fælleseje for alle næs-vandrelystne. Man kan melde sig ind her på siden under Klub Camino.  

Målet med Caminoen

  • Camino Haderslev Næs” er et medskabende folkeligt projekt, der vokser frem i de lokalsamfund, pilgrimsruten passerer og er dermed et tværsogneligt projekt.  
  • Alle, både lokale og turister, skal have mulighed for at fordybe sig i egnens kirker, natur og historie.  
  • Man skal både kunne vandre og cykle på stien.  
  • Pilgrimsruten” Camino Haderslev Næs” skal give mulighed for at vandre ud fra de 7 pilgrimsord: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.  
  • Åbningen af Caminoen sammenkædes med reformationsårets fejring.