Aarø Kirke

Aarø Kirke, eller Julekirken er Caminoens mindste og yngste kirke og Aarø Kirke er da også en filialkirke til Øsby Kirke.
Gennem mange år blev det fortalt på øen, at årsagen til at kirken havde fået navnet ”julekirke” som det står over kirkedøren, var fordi den blev indviet den 30. december 1906 mens Aarø var tysk.
Men så sent som i 2017 fandt Carsten Bach-Nielsen, som er lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet ud af den rigtige fortælling, som nu kan læses i den bog han har udgivet om emnet. Her fortæller han, at kirken blev indviet af den tyske biskop Kaftan fra Slesvig, og det var ham som valgte at give kirken navnet Julekirke som den nordligste kirke i det tyske kejserrige med henvisning til Julekirken i Palæstina, som var den sydligste kirke med tysk tilknytning.
Kirken er lille, nærmest netop et kapel og bygget i teglsten. Der er forholdsvist højt til loftet, der er udformet som et træbeklædt tøndehvælv. Syd for det korte kor har Julekirken et sakristi, Nord for koret er der et lille kapel. Julekirken har intet tårn, men en tagrytter, hvorfra kirkeklokken kalder til gudstjeneste. Korvinduet er rundt og består af et glasmaleri af Jesus med triumfflaget. Alterbordet har en bordplade lavet af en lokalvokset morbærbusk og er beklædt med et antependie fremstillet af Hanne Vedel. Over alteret er der anbragt et meget smukt træskåret krucifiks. Over den meget enkle prædikestol ses en mindetavle over øens faldne i Den Første Verdenskrig. Midt i kirkerummet hænger der et modelskib i en flot smedet holder, det er modellen af ”Maria- Aarø”. Orglet er et nyere Marcussen & Søn orgel.

Fotograf: Ukendt

Besøg kirkens hjemmeside:

https://www.oesbysogn.dk/

Die Website der Kirche:

https://www.oesbysogn.dk/

Kirkens åbningstider:

Åbent fra 1. maj til 30. september klokken 8.00 – 20.00 og fra 1. oktober til 30. april klokken 8.00 – 16.00.

Öffnungszeiten der Kirche:

Åbent fra 1. maj til 30. september klokken 8.00 – 20.00 og fra 1. oktober til 30. april klokken 8.00 – 16.00.

Grarup Kirke

Grarup Kirke

Haderslev Domkirke

Haderslev Domkirke

Halk Kirke

Halk Kirke

Hertug Hans Kirke

Hertug Hans Kirke

Hoptrup Kirke

Hoptrup Kirke

Øsby Kirke

Øsby Kirke