Haderslev Domkirke

Stolt knejser det store gotiske bygningsværk over byen og inviterer indenfor til et besøg. Da byen Haderslev blev grundlagt omkring 1150, byggede man den første kirke på stedet.

Byen voksede eksplosivt i de følgende år og Vor Frue Kirke blev snart for lille, både fysisk i forhold til indbyggertal og prestigemæssigt for en nu rig og betydningsfuld handelsby. Efter en brand påbegyndtes opbygningen af en større og mere moderne kirke med form som et latinsk kors. Den gamle kirkes granitkvadersten blev brugt til fundamentet. Byggematerialet med munkesten var revolutionerende og meget dyrt. Byggeplanerne for kirken blev ændret undervejs. Den skulle være endnu større og mere moderne. Men heller ikke denne byggeplan blev gennemført. Erik af Pommern beordrede Vor Frue Kirke i Haderslev udbygget til en højgotisk katedralkirke for at demonstrere, at han havde magten over den nordlige del af hertugdømmet Slesvig.

Vor Frue Kirke blev udgangspunkt for reformationen. Hertug Christian var Junker og lensherre over Haderslev og Tørning len. Efter Christian havde hørt Luther ved rigsdagen i Worms i 1521, blev han glødende lutheraner. I Haderslev blev Reformationen gennemført i 1526. Da Christian bliver konge af Danmark, indfører han reformationen i resten af riget og rigets præster sendes til Haderslev for at efteruddannes til den lutherske tro og liturgi. Haderslev var Nordens Wittenberg. Reformationen førte til meget uro rundt omkring i Europa, i Tyskland udbryder 30-års krigen i 1618. Den danske hær lider et stort nederlag ved Lutter am Baremberge og katolske tropper rykker op i Jylland, hvor flere byer brænder, blandt andet Haderslev. Vor Frue Kirke tager stor skade. Det indre af kirken brænder ud, og både taget og tårnet bryder sammen. I dag benytter man stadig den provisoriske indgang, man byggede efter branden.

Vor Frue Kirke bliver først domkirke i 1923 efter genforeningen og får status som kollegiatskirke til domkirken i Slesvig, en kirke med ret til at uddanne præster. Således fik Haderslev en præsteskole.

Det indre af kirken er i dag præget af den imponerende gotiske arkitektur, som med dets spidsbuer trækker blikket opad mod Danmarks 2. højeste kirkeloft (22 m. fra gulv til loft) og symbolsk mod himlen og Gud.

Fotograf: Ukendt.

Besøg kirkens hjemmeside:

https://www.haderslevdomprovsti.dk/kirker-og-sogne/haderslev-domkirke/

Die Website der Kirche:

https://www.haderslevdomprovsti.dk/kirker-og-sogne/haderslev-domkirke/

Kirkens åbningstider:

I juni og september måned mandag til fredag åbent fra klokken 8.00 til 16.00 og lørdag fra klokken 10.00 til 16.00. Gudstjeneste søndag klokken 16.00.

I juli og august måned fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.00 til 17.00 og lørdag klokken 10.00 til 17.00. Gudstjeneste søndag klokken 17.00.

I perioden oktober til maj fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.00 til 15.00 og lørdag klokken 10.00 til 15.00, og søndag kun under gudstjeneste.

Öffnungszeiten der Kirche:

I juni og september måned mandag til fredag åbent fra klokken 8.00 til 16.00 og lørdag fra klokken 10.00 til 16.00. Gudstjeneste søndag klokken 16.00.

I juli og august måned fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.00 til 17.00 og lørdag klokken 10.00 til 17.00. Gudstjeneste søndag klokken 17.00.

I perioden oktober til maj fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.00 til 15.00 og lørdag klokken 10.00 til 15.00, og søndag kun under gudstjeneste.

Aarø Kirke

Aarø Kirke

Grarup Kirke

Grarup Kirke

Halk Kirke

Halk Kirke

Hertug Hans Kirke

Hertug Hans Kirke

Hoptrup Kirke

Hoptrup Kirke

Øsby Kirke

Øsby Kirke