Halk Kirke

Halk Kirke er en blytækt, hvidkalket landsbykirke med et oprindeligt romansk skib og kor og et gotisk alterrum.  Halk kirke har et sakristi, et våbenhus og et kapel, alle tilføjet senere og opført i gotisk stil med flotte gotiske kamgavle.  I samme tidsrum fik kirken gotiske spidshvælvinger.

Ligesom Grarup Kirke har Halk Kirke tårnet i den ”forkerte” ende og er dermed en såkaldt ”skæv kirke”.  Kirkens tårn står i øst og alteret står derfor i et rum i tårnet. Man begyndte at bygge et vesttårn – der er fundet fundamenter og rester af det, men valgte at stoppe og i stedet bygge et østtårn, fordi jorden ikke kunne bære så stor og tung en konstruktion og den var åbenbar speciel blød i vestenden af kirken.

Det indre af Halk Kirke fremstår som et udstillingsrum i noget af det fineste middelalderlige kirkekunst i Danmark.  Man finder en siddende madonnafigur fra omkring 1275, Korbuekrucifikset med tilhørende sidefigurer, der i dag et anbragt på væggen i sidekapellet, fra ca. samme tid og et førreformatorisk processionskrucifiks fra 1500 – 1525.  Prædikestolen fra ungrenaissancen og efter sigende landsdelens ældste fra 1559 står i sydsiden. Lydhimlen over prædikestolen er fra 1621 På sydvæggen i koret findes en stor siddende kristusfigur.  Jesus troner under en filigran gotisk baldakin og velsigner.  Figuren er fra omkring år 1400.  Fra omkring samme tid er en anden figurgruppe der befinder på sidekapellets sydvæg.  Det er Maria, afbildet som himmelsdronning med krone og med den hellige Erasmus ved sin side.  Endelig hænger der en højgotisk fløjstavle på korets nordvæg, der viser Sankt Jørgen med dragen, samt de 12 såkaldte nødhjælpere.

Altertavlen i Halk kirke er meget stor og er sammensat af forskellige dele fra forskellige tider.  I midten ses en flot sengotisk altertavle, der viser korsfæstelsen.  Rundt om tavlen er der fire figurer, Anna Selvtredje, Sankt Christoffer, Jakob den Ældre og Antonius.  Det hele er blevet sat i en ramme fra senrenaissancen fra omkring år 1640, med englefigurer, der holder på torturredskaber (Jesu lidelse) og en triumferende Kristus stående på en drage med triumfflaget.  Altertavlens sidebilleder viser henholdsvis ”Isaks Ofring” og ”Kobberslangen”. Over midterfeltet ses et maleri af” himmelfarten” og under midterfeltets et af ”nadveren”.

Døbefonten i Halk Kirke er støbt i jern. Det er et gotisk arbejde udført af den flensborgske støbemester Peter Hansen i 1491.

Fotograf: Viggo Hjort Kohberg

Besøg kirkens hjemmeside:

https://www.hgvpastorat.dk

Die Website der Kirche:

https://www.hgvpastorat.dk

Kirkens åbningstider:

Åbent fra 1. maj til 30. september klokken 8.00 – 20.00 og fra 1. oktober til 30. april klokken 8.00 – 16.00.

Öffnungszeiten der Kirche:

Åbent fra 1. maj til 30. september klokken 8.00 – 20.00 og fra 1. oktober til 30. april klokken 8.00 – 16.00.

Aarø Kirke

Aarø Kirke

Grarup Kirke

Grarup Kirke

Haderslev Domkirke

Haderslev Domkirke

Hertug Hans Kirke

Hertug Hans Kirke

Hoptrup Kirke

Hoptrup Kirke

Øsby Kirke

Øsby Kirke