Hertug Hans Kirke

Hertug Hans Hospitalskirke er den ældste kirke bygget som protestantisk kirke. Alle ældre kirker er oprindeligt bygget som katolske kirker. Hospitalskirkens protestantiske ophav kan aflæses i kirkens indretning.

Bygningen blev bygget i 1569 på bud af Hertug Hans, Christian IIIs lillebror. Efter reformationen fik de fattige ikke længere borgernes almisser som i den katolske tid. Det var en social katastrofe. Staten blev nødt at tage sig af dem, som ikke kunne klare sig selv. Det var hospitalets opgave. Bygningen skal mere ses som et fattighus end som et egentligt hospital. Bygningen skulle ligge udenfor byens grænser og have en kirke tilknyttet.

Hospitalet og kirken ligger i en fordybning, der viser det oprindelige, middelalderlige gadeniveau før anlægget af Sydhavnsvej 1897. Man kan se Hertug Hans´ våbenskjold og stiftelsesordne (på tysk) mejslet i sandsten og sat ind i gavlen. Indgangen til kirken befinder sig på sydsiden i gården.

Kirkerummet har en minimalistiske indretning. Efter reformationen skulle menneskene koncentrere sig om ”ordet” alene og ikke afledes af andet, som fx billeder. Det, der kendetegner hospitalskirken som en protestantisk kirke er, at prædikestolen er blevet rykket ind i midten og udgør alteret.  En virkelig understregning af, at det er ordet, der tæller og ikke længere ritualerne ved alteret.

Til venstre for alteret er der en skriftestol Den protestantiske kirke tog skriftemål med fra den katolske, det bliver dog ikke benyttet så tit.

Til højre for prædikestolen i vinduet ses Hertug Hans´ våbenskjold. Herunder er der et højvandsmærke, der markerer hvor højt vandet stod under en af de mange højvandsoversvømmelser, der plagede Haderslev igennem tiden.

I Hospitalskirkens gård er der et mindesmærke for de danske soldater, der tabte deres liv i kampene i Haderslev den 9. april 1940. Der afholdes hvert år en mindehøjtidelighed, ligesom Haderslev hvert år afholder landets største lysfest d. 4. maj i mindet om Danmarks befrielse 1945.

Besøg kirkens hjemmeside:

https://www.haderslevdomprovsti.dk/kirker-og-sogne/hertug-hans-kirke/

Die Website der Kirche:

https://www.haderslevdomprovsti.dk/kirker-og-sogne/hertug-hans-kirke/

Kirkens åbningstider:

I juni og september måned mandag til fredag åbent fra klokken 8.15 til 15.45 og lørdag fra klokken 10.15 til 15.45. Gudstjeneste søndag klokken 15.45.

I juli og august måned fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.15 til 16.45 og lørdag klokken 10.15 til 16.45. Gudstjeneste søndag klokken 16.45.

I perioden oktober til maj fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.15 til 14.45 og lørdag klokken 10.15 til 14.45, og søndag kun under gudstjeneste.

Öffnungszeiten der Kirche:

I juni og september måned mandag til fredag åbent fra klokken 8.15 til 15.45 og lørdag fra klokken 10.15 til 15.45. Gudstjeneste søndag klokken 15.45.

I juli og august måned fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.15 til 16.45 og lørdag klokken 10.15 til 16.45. Gudstjeneste søndag klokken 16.45.

I perioden oktober til maj fra mandag til fredag åbent fra klokken 8.15 til 14.45 og lørdag klokken 10.15 til 14.45, og søndag kun under gudstjeneste.

Aarø Kirke

Aarø Kirke

Grarup Kirke

Grarup Kirke

Haderslev Domkirke

Haderslev Domkirke

Halk Kirke

Halk Kirke

Hoptrup Kirke

Hoptrup Kirke

Øsby Kirke

Øsby Kirke