Fotograf: Viggo Hjort Kohberg

Program for indvielse 18. Juni 2017

Se programmet for de enkelte lokationer herunder eller hent dagens program som PDF fil her.

DEN FÆLLES ÅBNING: Haderslev Domkirke

8.30 · GUDSTJENESTE

Gudstjenesten forestås af biskop Marianne Christiansen og markerer indvielsen af Camino Haderslev Næs.

9.15 · BYVANDRING

Kim Bjerringgaard viser vej og fortæller om Haderslev fra Domkirken via Jomfrustien igennem den charmerende, gamle bydel Slotsgadekvarteret med dens smukke gamle huse til Hertug Hans Kirke, inden man fortsætter til de lokale fejringer af åbningen.

Hertug Hans Kirke

11.00 · VANDRETUR MED FODSLAW

Der vandres via Heden til Starup Kirke, herefter over Brorsbøl tilbage. I alt 7-8 km. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: email@fodslaw-haderslev.dk

Starup Kirke

9.30 · VANDRETUR FRA HEDEN TIL STARUP KIRKE MED GUIDE

Vi vandrer fra Starup Hede ved Præsteskoven. Her fortælles kort om Heden, herefter gennem præsteskoven med indtroduktion til præstegården, kirken, landskabet og tidligere tiders bebyggelse i området ved medlem af menighedsrådet for Starup Kirke Karl Erik Olesen. Herefter mulighed for at deltage i Gudstjensten i Starup Kirke Kl. 10.00 Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: kaeo@haderslev.dk

11.00 · GÅTUR CA. 5 KM FOR ALLE INTERESSEREDE – STORE SOM SMÅ

Vi indvier lidt af Camino Haderslev Næs omkring Starup ved at vandre bagom byen og tilbage til kirken ad Lundingvej. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: solveig@bbsyd.dk

Grarup Kirke

11.00 · FORTÆLLING

Fortælling i Grarup Kirke om Grarup Kirke og Sogn ved tidl. Sognepræst H. P. Jacobsen

11.15 · VANDRING FRA GRARUP KIRKE MED MAREN VOGENSEN

3,5 km guidet gåtur omkring Grarup.

12.15 · KAFFE I GRARUP KIRKE

Kaffe ved menighedsrådet.

Øsby Kirke

11.00-12.00 · SPEJDERNE SÆLGER PØLSER OG VAND

11.15 · CYKELTUR

Ca. 25 km med Jens og Anders Rauch – medbring selv proviant. Fra Øsby Kirke til Halk Kirke over Aarøsund med mulighed for færgeoverfart (gratis) til Aarø Kirke. Her kan man vente til kl. 16.00, hvor der er jazzgudstjeneste – eller fortsætte hjem til Øsby direkte. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: andersrauch@gmail.com

11.15 · MOTIONSLØB Med Øsby Idrætsforening – ØIF.

Vi løber til Grarup Kirke ca. 4,5 km, hvor vi har vanddepot. Herfra kan man vælge at løbe tilbage til Øsby Kirke eller at blive kørt tilbage. Medbring selv øvrig proviant. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: fam.thorsen@dlgmail.dk

11.25 · FAMILIEVANDRING

Forældrebestyrelsen ved den integrerede institution Spirrevippen i Øsby arrangerer fælles vandring for alle interesserede ad markvejen (ca. 2 km) til Kvistgården i Kvistrup, hvor der serveres frugt og drikke til børn og voksne. Herefter kan man vælge at gå tilbage til Øsby eller fortsætte turen på egen hånd. Så tag hele familien med, store som små, til en god oplevelse. Husk klapvognen. Tilmelding er nødvendig, så vi kan sikre, at alle kan få en lille forfriskning ved Kvistgården. Tilmelding senest den 15. juni til: hugin10@hotmail.com

11.30 · RUNDVISNING I ØSBY KIRKE

Ved sognepræst Peder Kristiansen – efterfølgende vandring med Øsby Menighedsråd til Aarø Kirke.

12.00 · VANDRETUR STARTER

Fra Øsby Kirke af kirkevejen til Kvistrup over Stevelt til Tamdruphøj, i alt 6 km. Her er første stop ca. kl. 13.30, hvor man kan ”stige på” gåturen. Herefter 2 km til Hajstrup, hvor der på Lindegaarden vil være gratis udskænkning af den lokale æblemost. Her kan man ”stige på” gåturen ca. kl. 14.00. Herefter 3 km via Skomagervej til Aarøsund Havn, hvor der bliver serveret gratis kaffe med lidt sødt, mens vi venter på færgen. Her kan man også ”stige på” gåturen. Færgen sejler os gratis over kl. 15.40 – overfart 7 min. Herefter 1 km gåtur til Julekirken på Aarø, hvor der er jazzgudstjeneste kl. 16.00. Derefter sørger man selv for at komme hjem. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: flovtbygade41@gmail.com

Aarø Kirke

GRATIS FÆRGEOVERFART HELE DAGEN

11.30 · VANDRETUR – DEN LANGE

Ca. 8 km fra havnen med Bjarne Jepsen som guide. Vi besøger kirken, går langs vejen til nordøen, fugletårnet, Højvej, forbi Aarø Galloway og langs vejen til vingården, parkgolf og naturlegepladsen og slutter gennem byen mod havnen. Tilmelding ikke nødvendig. Kontakt: hansen.bentogconnie@gmail.com

14.00 · VANDRETUR – DEN KORTE

Ca. 3 km gåtur med guide til kirken, bag om byen og gennem skoven til vingården, park golf og naturlegepladsen. Til slut gennem byen til havnen. Tilmelding ikke nødvendig. Kontakt: hansen.bentogconnie@gmail.com

16.00 · JAZZGUDSTJENESTE

Jazzgudstjeneste i Julekirken på Aarø. Max. plads til 150 i kirken.

Halk Kirke

11.00 · PILGRIMSVANDRING

Vandring med pilgrimspræst Elizabeth Lidell. Der indledes med en kort andagt i Halk Kirke, og der vandres i alt ca. 10 km. Vandringen består af at gå i stilhed med fordybelse i et pilgrimsord og at samtale med en medvandrer. Der vil være pauser med oplæg. Undervejs bliver der serveret ”Luther-gryde” (opskrift fra Jacob Ørsteds bog). 35 kr. for maden betales på dagen. Vandringen slutter ved Halk Kirke igen. Max. 50 deltagere. Kontaktperson: pekr@km.dk Tilmelding på: doodle.com/poll/kkhyghra2izxudrb

11.15 · TUR PÅ HESTERYG

Denne tur kræver egen hest. Mødested ved Halk kirke, hvor der kan parkeres og stilles hestetransporter. Vi rider langs ruten evt. med småafstikkere til markveje. Turen slutter igen ved Halk Kirke ca. 1-2 timer senere. Vi rider i alle tempi og også langs befærdede veje. Medbring selv kaffe – så giver vi kage, inden vi skilles efter rideturen. Turledere er: Annette Møller Jensen og Pia Haaning Lorenzen. Max. 25 deltagere Tilmelding nødvendig: piahs@hotmail.com

Vilstrup Kirke

11.00 · GUDSTJENSTE

Ved Lars-Peter Melchiorsen.

12.00 · FÆLLES VANDRING

Fra Vilstrup Kirke ad Vilstrup Kirkevej, Kelstrupvej, Kelstruphave, Kelstrup Bygade og Løkkegyden mod Kelstrup Strand. Det bliver en festlig tur med faner og trompet- spil. Man går så langt man kan og kan vende tilbage til sognehuset ved kirken.

12.30-14.30 · MAD & INFO

Mulighed for at købe mad og drikke ved Sognehuset. Her vil også være information om Camino Haderslev Næs og mulighed for at melde sig ind i Støtteforeningen. Kontaktperson: stenfrmnt@post11.tele.dk

Hoptrup Kirke

11.00-14.00  · VANDRING & AKTIVITETER

Kl. 11.00 På festpladsen i Hoptrup ved siden af efterskolen. Kl. 11.15 Caminogudstjeneste ved Poul Martin Langdahl i Hoptrup kirke.  Kl. 11.45 Vandring over Østergaards Mølle til festpladsen. Ca 4-5 km. Kl. 13.00 Spisning af medbragt mad ved de opstillede borde på pladsen. kl. 14.00 Musik, kaffe, kage og jordbær fra Venbjerg. Spejderne laver bål.

På hele ruten

Ved indvielse af Camino Haderslev Næs er der uddelt nye geocaches, som startes med en event kl. 11.00. Der er således mulighed for at blive first mover. 11.00 · GEOCACHING EVENT Foregår på Gretbjerghus (tidl. Halk Skole). Geocaching er en verdensomspændende skattejagt med GPS. Geocaching går ud på at finde caches rundt om i naturen ved hjælp af en GPS og et eventuelt hint, som den, der lægger cachen ud, indtaster i sin beskrivelse på nettet. Besøg evt. geocaching.com.